X
رسانه های آموزشی > نتایج جستجو
آخرین عناوین
0
812
0

راهنمای دبیران - فیزیک دهم (رشته ریاضی و فیزیک) - فصل پنجم

در موتور خودروها، از واکنش شیمیایی اکسیژن با بخار بنزین در سیلندرها، انرژی گرمایی تولید می‌شود. گاز داغ شده، پیستون‌ها را درون سیلندرها می‌فشارد و کار مکانیکی انجام می‌دهد و این کار باعث جابه‌جایی خودرو می‌شود.
دبیر محتوا
دبیر محتوا
1397/03/22
0
660
0

راهنمای دبیران - فیزیک دهم (رشته ریاضی و فیزیک) - فصل چهارم

چگونه آب می‌تواند آتش را خاموش کند؟ چرا پارچهٔ خیسی که روی بند پهن شده است، ساعتی بعد خشک می‌شود؟ پاسخ این پرسش‌ها و بسیاری از پرسش‌های مشابه را می‌توان با بررسی مفهوم دما و گرما و اثرهای آن روی ماده به دست آورد.
دبیر محتوا
دبیر محتوا
1397/03/22
0
888
0

راهنمای دبیران - فیزیک دهم (رشته ریاضی و فیزیک) - فصل دوم

انرژی مهم‌ترین مفهومی است که در سرتاسر فیزیک و علوم و مهندسی با آن سروکار داریم. انرژی این امکان را فراهم می‌کند تا تمامی فعالیت‌های روزمرهٔ خود را انجام دهید.
دبیر محتوا
دبیر محتوا
1397/03/22
0
638
0

راهنمای دبیران - فیزیک دهم (رشته ریاضی و فیزیک) - فصل اول

مطالعه و یادگیری فیزیک به این دلیل اهمیت دارد که فیزیک از بنیادی‌ترین دانش‌ها و شالوده تمامی مهندسی‌ها و فناوری‌هایی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در زندگی ما نقش دارند.
دبیر محتوا
دبیر محتوا
1397/03/22
0
323
0

راهنمای دبیران - فیزیک دهم (رشته ریاضی و فیزیک) - کلیات

کتاب فیزیک ١ نخستین کتاب فیزیک در دوره دوم متوسطه است که برای پایه دهم دوره نظری تالیف و چاپ شده است. این کتاب در ادامه تغییر برنامه درسی آموزش علوم تجربی در دوره اول متوسطه است.
دبیر محتوا
دبیر محتوا
1397/03/22
0
1175
0

راهنمای دبیران - شیمی - پایه دهم (بخش چهارم)

بیشتر آب‌های روی زمین شور است و نمی‌توان از آن‌ها در كشاورزی، مصارف خانگی و صنعتی استفاده كرد؛ از این رو تهیۀ آب شیرین و آشامیدنی، همچنین آب قابل استفاده در كشاورزی، صنعت و دیگر حوزه‌ها یكی از چالش‌های اساسی در سطح جهان است.
دبیر محتوا
دبیر محتوا
1397/03/02
0
889
0

راهنمای دبیران - شیمی - پایه دهم (بخش سوم)

علم شیمی کمک می‌کند تا با بررسی خواص، رفتار و برهم‌کنش گازها راه‌های تداوم زندگی سالم را بیابیم.
دبیر محتوا
دبیر محتوا
1397/03/02

راهنمای دبیران - فیزیک دهم (رشته ریاضی و فیزیک) - فصل پنجم

دبیر محتوا
دبیر محتوا
1397/03/22
در موتور خودروها، از واکنش شیمیایی اکسیژن با بخار بنزین در سیلندرها، انرژی گرمایی تولید می‌شود. گاز داغ شده، پیستون‌ها را درون سیلندرها می‌فشارد و کار مکانیکی انجام می‌دهد و این کار باعث جابه‌جایی خودرو می‌شود.

راهنمای دبیران - فیزیک دهم (رشته ریاضی و فیزیک) - فصل چهارم

دبیر محتوا
دبیر محتوا
1397/03/22
چگونه آب می‌تواند آتش را خاموش کند؟ چرا پارچهٔ خیسی که روی بند پهن شده است، ساعتی بعد خشک می‌شود؟ پاسخ این پرسش‌ها و بسیاری از پرسش‌های مشابه را می‌توان با بررسی مفهوم دما و گرما و اثرهای آن روی ماده به دست آورد.

راهنمای دبیران - فیزیک دهم (رشته ریاضی و فیزیک) - فصل دوم

دبیر محتوا
دبیر محتوا
1397/03/22
انرژی مهم‌ترین مفهومی است که در سرتاسر فیزیک و علوم و مهندسی با آن سروکار داریم. انرژی این امکان را فراهم می‌کند تا تمامی فعالیت‌های روزمرهٔ خود را انجام دهید.

راهنمای دبیران - فیزیک دهم (رشته ریاضی و فیزیک) - فصل اول

دبیر محتوا
دبیر محتوا
1397/03/22
مطالعه و یادگیری فیزیک به این دلیل اهمیت دارد که فیزیک از بنیادی‌ترین دانش‌ها و شالوده تمامی مهندسی‌ها و فناوری‌هایی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در زندگی ما نقش دارند.

راهنمای دبیران - فیزیک دهم (رشته ریاضی و فیزیک) - کلیات

دبیر محتوا
دبیر محتوا
1397/03/22
کتاب فیزیک ١ نخستین کتاب فیزیک در دوره دوم متوسطه است که برای پایه دهم دوره نظری تالیف و چاپ شده است. این کتاب در ادامه تغییر برنامه درسی آموزش علوم تجربی در دوره اول متوسطه است.

راهنمای دبیران - شیمی - پایه دهم (بخش چهارم)

دبیر محتوا
دبیر محتوا
1397/03/02
بیشتر آب‌های روی زمین شور است و نمی‌توان از آن‌ها در كشاورزی، مصارف خانگی و صنعتی استفاده كرد؛ از این رو تهیۀ آب شیرین و آشامیدنی، همچنین آب قابل استفاده در كشاورزی، صنعت و دیگر حوزه‌ها یكی از چالش‌های اساسی در سطح جهان است.

راهنمای دبیران - شیمی - پایه دهم (بخش سوم)

دبیر محتوا
دبیر محتوا
1397/03/02
علم شیمی کمک می‌کند تا با بررسی خواص، رفتار و برهم‌کنش گازها راه‌های تداوم زندگی سالم را بیابیم.

برچسب ها
برچسبی یافت نشد
برچسب‌ها:
نویسندگان

مرورگر شما مناسب نیست!

مرورگر شما برای بازدید از این سایت مناسب نیست، برای استفاده کامل از همه امکانات سایت، از آخرین نسخه مرورگرهای کروم و فایرفاکس استفاده نمایید.